Programování I

Další přednáška bude v pátek 11. 9.

Blíží se odevzdání úkolů #U3

naposledy upraveno v úterý 15. 9.

Informace o předmětu

Během roku budou průběžně zadávány domácí úkoly, každý z nich ohodnocený nějakým počtem bodů. Za obě pololetí bude vypsáno tolik domácích úkolů, aby za ně celkem bylo možno získat alespoň 150 bodů.

Aby mohl být žák hodnocen, musí v obou pololetích získat za domácí úkoly alespoň 100 bodů. Každý žák navíc bude minimálně jednou v každém pololetí prezentovat své řešení domácího úkolu před třídou. Rozhodujícím faktorem při hodnocení žáka bude závěrečná zkouška skládající se z ústní a písemné části.

Obě části závěrečné zkoušky jsou hodnoceny zvlášť, písemná s váhou 7 a ústní s váhou 10. Prezentace jsou hodnoceny s váhou 5. Žáci mohou navíc dostávat známky za práci v hodině.

Podoba zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Na začátku písemné části je zadána jedna úloha, na jejíž naprogramování studenti mají 90 minut. Ústní část se skládá z diskuze o studentově řešení písemné části a z několika otázek na teorii probranou v hodinách.

Zadání úkolů

Všechny úkoly prosím posílejte nejpozději o půlnoci, a to přes messenger nebo přes mail. Nebude-li řečeno jinak, posílejte úkoly v souboru s názvemidUkolu_prijmeni.arr, například u1_wybitul.arr. Pokud je v rámci jednoho úkolů několik podůkolů, uložte je všechny do jednoho souboru a oddělte je prázdným řádkem.

#U3 ze dne 15. 9.

Vlastní funkce

10 bodů

21. 9.

Vychází z #P3

#U2 ze dne 8. 9.

Proměnné

7 bodů

14. 9.

Vychází z #P1, #P2

10 bodů

10. 9.

Vychází z #P1

Zápisky z přednášek

V ústní části zkoušky budou vyžadovány pouze znalosti, které jsou zaznamenány v těchto zápiscích. Přednášky jsou inspirovány knihou Programming and Programming Languages (PAPL), pokud vám tedy něco z přednášek nebude jasné, můžete se zkusit podívat i do ní.