Základy Purescriptu

Odpřednášena ve středu 10. 3.

Byl zde zadán #U13, #U14, #U15, #U16

Odkazy

 • Dokumentace všechn knihoven, i té standartní, tzv. Prelude
 • Kniha
 • Pokud daný koncept nepochopíte ani z knihy, ani z dokumentace, můžete si jej zkusit najít v Haskellu, který má s Purescriptem mnoho společného

Komentáře

-- Toto je řádkový komentář

{-
Toto je blokový komentář
-}

Typy a druhy

Typy můžeme v Purescriptu definovat dvojím způsobem. Buďto jako aliasy už existujících typů

type Weight = Number

nebo jako zcela nové typy (budeme dělat v budoucnu)

data List a = Nil | Cons a (List a)

List sám o sobě není typ, tak, jak ho známe; je to "typová" funkce Type -> Type (musí nějaký typ dostat, na místo a, aby se z něj stal úplný typ). Říkáme, že Listdruh Type -> Type. Podobně například Int má druh Type.

Records

Záznam (record) je datový typ, který slouží k ukládání strukturovaných dat.

h = { name: "Evžen", age: 21 }

Typ h je pak h :: { name: String, age: Int }. Purescript tento typ odvodí sám.

Funkce a lambdy (anonymní funkce)

Funkce se definují pomocí =, stejně jako proměnné, a argumenty se oddělují pouze mezerou.

add a b = a + b

Pokud chceme ve funkci definovat pomocné proměnné (či funkce), použijeme where

add a b = result
 where
  result = a + b

...nebo (v nejhorším) let

add a b =
 let
  result = a + b
 in
  result

Anonymní funkci můžeme vytvořit pomocí \ <ARGUMENTY> -> <TĚLO>, například add výše lze napsat také jako

add = \ a b -> a + b

Currying a partial application

Vše v Purescriptu má nějaký typ. Všechny top-level deklarace by měly mít typ, jinak bude kompilátor házet varování.

add :: Int -> Int -> Int
add a b = a + b

Všechny funkce berou jeden argument; funkce, které jich naoko berou více (jako zde add) reálně berou jen jeden a vrací další funkci, která opět bere jeden argument, a tak dále. Tomu se říká currying.

-- Toto:
add a b = a + b

-- Je syntax sugar pro

add a = \ b -> a + b

-- (a to je syntax sugar pro)

add = \a -> (\ b -> a + b)

Pokud tedy napříkald chceme vytvořit novou funkci plus1 :: Int -> Int, která bude vždy přidávat k danému číslu jedničku, můžeme jí definovat pomocí add takto:

plus1 = add 1

Tomu že jsme add zavolali pouze na část jejích argumentů se říká partial application. Funguje to díky curryingu, neboť

add = \a -> (\ b -> a + b)

a tedy

plus1 = add 1 = (\a -> (\ b -> a + b)) 1 = \ b -> 1 + b

a plus1 = \ b -> 1 + b je to samé jako

plus1 b = 1 + b

což je to, co chceme.

Eta redukce

Eta redukce říká, že pokud

g = \x -> f x

poté platí

g = f.

Například nechť

add a b = (+) a b

poté díky curryingu

add a = \b -> (+) a b

a z eta redukce poté

add a = (+) a

Více například zde, nebo jinde na netu. Jen se zkuste vyhnout lambda-kalkulu.

Map & friends

V Purescriptu existují naše staré známé funkce map, filter a fold (levá i pravá verze). Fungují na listech, arraích, a mnoha dalších datových strukturách — zde uvádím typy specializované na Array.

map :: (a -> b) -> Array a -> Array b

filter :: (a -> Boolean) -> Array a -> Array a

-- foldovací funkce vv
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> Array a -> b
--         zero ^^       ^^ výsledek