První Purescriptový úkol: Adress Book

Zadáno v úterý 9. 3.

K odevzdání v pondělí 15. 3.

Získat můžete až 15 bodů

Jedná se o úkoly inspirované třetí kapitolou Purescript book. Každý je za pět bodů. Funkčnost svých funkcí ověřte v replu, který spustíte pomocí spago repl. U všech funkcí mějte napsané typy.

  1. Napište funkci findPeopleByCity, která pro dané město vypíše všechny lidi, kteří v něm mají adresu.
  2. Napište funkci isInBook, která pro dané jméno rozhodne, zda se člověk toho jména nachází v address booku.
  3. Napište funkci removeDuplicates, která v daném address booku ponechá pro každou kombinaci jména a přijímení pouze jednoho člověka. Může se hodit funkce Data.List.nubByEq (viz dokumentace), pokud ale chcete, můžete si vše napsat sami.

Řešení mi posílejte v jednom Purescriptovém souboru, který bude označený vaším přijímením.