Generování vlajek

Zadáno v pátek 4. 9.

K odevzdání ve čtvrtek 10. 9.

Získat můžete až 10 bodů

Zadání

Každý dostal přes messenger dvě vlajky, které by měl pomocí Pyretu nakreslit.

Odevzdání

Kód pro obě vlajky prosím uložte do souboru u1_prijmeni.arr ("u1" je ID tohoto úkolu a ".arr" je přípona Pyretovských souborů) a pošlete mi jej do čtvrteční půlnoci na mail nebo přes Facebook. Za každou z vlajek dostanete 5 bodů.

Není nutné přesně trefit úhly nebo barvy, ale vaše vlajky by měla přibližně odpovídat vzoru. Používejte funkce circle, rectangle, overlay, above, beside — a pokud vám nebudou stačit, mrkněte se do dokumentace po nějakých dalších. V dokumentaci lze najít jak další tvary a layouty tak další barvy.

Nad čím se při úkolu zamyslet

Sidenote: Podle některých výzkumů je vhodné se při fyzickém cvičení soustředit na konkrétní svaly, které cvičíte. Prý to vede k lepšímu zapojení a vytrénování těchto svalů. Nevím, zda to funguje i pro mentální úlohy, ale můžeme to zkusit.

  • že každý kousek kódu, který po spuštění vrátí nějaký výsledek, je expression
  • že funkce je něco jako skříňka, do které zleva vede nějaký počet trubek (vstupy neboli argumenty) a zprava vede jedna trubka (výstup)
  • že skládat lze funkce prakticky libovolně, pokud na sebe pasují jejich vstupy a výstupy (pokud zůstaneme u analogie se skříňkami) a pokud každé funkci dodáme příslušný počet vstupů
  • že kromě počtu vstupů jsou rozhodující také jejich typy , které udávají, s jakými druhy hodnot umí daná funkce pracovat
  • že většina funkcí pracujících s obrázky bere obrázky na vstupu a zároveň také vrací obrázky, takže jdou jednoduše kombinovat