Generování vlajek

Zadáno v pátek 4. 9.

K odevzdání ve čtvrtek 10. 9.

Získat můžete až 10 bodů

Tento úkol slouží k zopakování práce s obrázky.

Zadání

Každý dostal přes messenger dvě vlajky, které by měl pomocí Pyretu nakreslit.

Odevzdání

Kód pro obě vlajky prosím uložte do souboru u1_prijmeni.arr ("u1" je ID tohoto úkolu a ".arr" je přípona Pyretovských souborů) a pošlete mi jej do čtvrteční půlnoci na mail nebo přes Facebook. Za každou z vlajek dostanete 5 bodů.

Není nutné přesně trefit úhly nebo barvy, ale vaše vlajky by měla přibližně odpovídat vzoru. Používejte funkce circle, rectangle, overlay, above, beside — a pokud vám nebudou stačit, mrkněte se do dokumentace po nějakých dalších. V dokumentaci lze najít jak další tvary a layouty tak další barvy.

Nad čím se při úkolu zamyslet

Sidenote: Podle některých výzkumů je vhodné se při fyzickém cvičení soustředit na konkrétní svaly, které cvičíte. Prý to vede k lepšímu zapojení a vytrénování těchto svalů. Nevím, zda to funguje i pro mentální úlohy, ale můžeme to zkusit.

  • že každý kousek kódu, který po spuštění vrátí nějaký výsledek, je expression
  • že funkce je něco jako skříňka, do které zleva vede nějaký počet trubek (vstupy neboli argumenty) a zprava vede jedna trubka (výstup)
  • že skládat lze funkce prakticky libovolně, pokud na sebe pasují jejich vstupy a výstupy (pokud zůstaneme u analogie se skříňkami) a pokud každé funkci dodáme příslušný počet vstupů
  • že kromě počtu vstupů jsou rozhodující také jejich typy , které udávají, s jakými druhy hodnot umí daná funkce pracovat
  • že většina funkcí pracujících s obrázky bere obrázky na vstupu a zároveň také vrací obrázky, takže jdou jednoduše kombinovat