Rekurze a akumulátory (functions are fun, part 2)

Zadáno v pondělí 12. 10.

K odevzdání v pondělí 19. 10.

Získat můžete až 3 bodů

Za úkol je do příštího týdne vypracovat úkol 6b. Zadání je tomto odkazu (tam bude poslední verze se všemi opravami), popřípadě níže.

Doporučuji řešit i další úkoly, například úkoly 6c a úkoly 6d a pro odvážné úkoly 6e a úkoly 6f. Samozřejmě za ty všechny dostanete příslušný počet bodů.

Na co při úkolu myslet

 • když pracujeme se seznamy, používáme cases
 • seznamny jsou dvojího druhu, buďto empty nebo link(first, rest), kde first :: T je první prvek, nějakého typu T, a rest :: List<T> je zbytek seznamu, a je to tedy seznam
 • cases umí tyto dva druhy rozpoznat

Zadání

Funkci slice jsme psali již na hodině, ale zkuste si ji napsat i sami, aniž byste koukali na řešení. U všech funkcí můžete použít jakékoli funkce z lists (typu take, drop, reverse atp), pokud jste si je již alespoň jednou napsali.

6b3

fun slice<T>(left :: Number, right :: Number, l :: List<T>) -> List<T>:
 doc: "Returns a list of elements at indices from [left] (inclusive) to [right] (exclusive),"

 ...
where:
 # Notice that right - left is the length of the resulting list

 slice(0, 1, [list: "a", "h", "o", "j"]) is [list: "a"]
 slice(0, 3, [list: "a", "h", "o", "j"]) is [list: "a", "h", "o"]

 slice(3, 1, [list: 10, 18, 40, 50]) is [list: ]
 slice(2, 5, [list: 10, 18, 40, 50]) is [list: 40, 50]
end

6b4

fun is-palindrome(l :: List<Any>) -> Boolean:
 doc: "Returns true if [l] is palindrome, false otherwise"

 l == l
where:
 is-palindrome([list: 1, 2, 3, 2, 1]) is true
 [list: 1, 2, 3, 2, 1] satisfies is-palindrome

 [list: "a", "b", "b", "d" ]
  satisfies lam(s): not(is-palindrome(s)) end
 [list: "a", "b", "b", "a" ] satisfies is-palindrome

 string-explode("kobylamamalybok") satisfies is-palindrome
 string-explode("jelenovipivonelej") satisfies is-palindrome
 string-explode("jelenovilejjägra")
  satisfies lam(s): not(is-palindrome(s)) end
end

6b5

Tuple /tjůpl/ je k-tice: skupina k-prvků, zde konkrétně používáme tuple velikosti 2 (tedy dvojici). Tuple slouží k "zabalování" více věcí do jedné, většinou v případech, kdy chceme vrátit z funkce více než jednu hodnotu.

Například kdybychom chtěli mít funkci current-position, která by vracela naši pozici na zeměkouli jako zeměpisnou délku a šířku, vracela by tuple {Number; Number} (dvě čísla, první odpovídá z.d., druhá z.š.).

Odkazy:

fun list-split-at<T>(i :: Number, l :: List<T>) -> {List<T>; List<T>}:
 doc: "Return a tuple {x; y} where x are all the elements with indices < [i] and y is the rest of [l]."
 list-split-at-helper(i, l, empty)
where:
 list-split-at(1, [list: 1, 2, 3]) is {[list: 1]; [list: 2, 3]}
 list-split-at(3, [list: 1, 2, 3]) is {[list: 1, 2, 3]; [list: ]}
 list-split-at(0, [list: 1, 2, 3]) is {[list: ]; [list: 1, 2, 3]}
end

fun list-split-at-helper<T>(i, l, l1 :: List<T>) -> {List<T>; List<T>}:
 if i == 0:
  {l1; l}
 else:
  cases (List) l:
   | empty => {l1; empty} # nebo error
   | link(f, r) => list-split-at-helper(i - 1, r, l1 + [list: f])
  end
 end
end

6b6

fun rotate<T>(n :: Number, l :: List<T>) -> List<T>:
 doc: "Rotate the list by [n] to the right (see the examples)"

 ...
where:
 rotate(0, [list: 1, 2, 3, 4]) is [list: 1, 2, 3, 4]
 rotate(1, [list: 1, 2, 3, 4]) is [list: 4, 1, 2, 3]
 rotate(-2, [list: 1, 2, 3, 4]) is [list: 3, 4, 1, 2]
 rotate(9, [list: 1, 2, 3, 4]) is [list: 4, 1, 2, 3]
end