Cesta, krok 3

Zadáno ve středu 19. 5.

K odevzdání v pondělí 24. 5.

Z minula

 • Přepsat myProduct a sortInto pomocí pattern matchingu a rekurze, bez použití listcomps, filteru, foldů a podobně.
 • Dovysvětlit pojmy typová třída, typ, a rozdíly mezi seznamem a tuplem (toto je spíše poznámka pro mne)

Sekce 1

Implementujte následující funkce — kde není řečeno jinak použijte manuální rekurzi (a pattern matching), nepoužívejte listcomps, map, filter atp.

 • myDrop, která odstraní několik prvků z počátku seznamu

  > myDrop 0 ["a", "b", "c", "d"]
  ["a", "b", "c", "d"]
  > myDrop 2 [1, 2, 3, 4]
  [3, 4]
  > myDrop 10 [1, 2, 3, 4]
  []
  
 • myDropWhile, která odstraní všechny prvky z počátku seznamu, pro které je pravdivý zadaný predikát

  > myDropWhile (\x -> x <= 2) [1, 2, 3, 4]
  [3, 4]
  > myDropWhile (\x -> x <= 2) [1, 2, 3, 1, 2, 3]
  [3, 1, 2, 3]
  > myDropWhile (\x -> const True x) "abcdefg"
  []
  
 • myGroup, která dostane seznam prvků a "smrskne" k sobě ty, které jsou si rovny a jsou bezprostředně za sebou

  > myGroup [1, 1, 1, 2, 3, 3, 1]
  [[1, 1, 1], [2], [3, 3], [1]]
 • myMap a myFilter, které se chovají jako map a filter. Konkrétně přepište svůj původní myFilter pomocí rekurze a patter matchingu.

Sekce 2

Implementujte následující funkce — kde není řečeno jinak použijte manuální rekurzi (a pattern matching), nepoužívejte listcomps, map, filter atp.

 • mySum, která sečte seznam čísel

  > mySum [1, 2, 3]
  6
 • myConcat, která poskládá stringy se seznamu za sebe

  > myConcat ["abc", "def", "ghi"]
  "abcdefghi"
 • sumFromStartingPoint :: Int -> [Int] -> Int jako mySum, ale její první argument je už nějaký nahromaděný součet, který by se měl objevit ve finálním výsledku. Viz příklady.

  > sumFromStartingPoint 0 [1, 2, 3] -- s 0 se chová jako mySum
  6
  > sumFromStartingPoint 3 [1, 2, 3] -- místo 0 je náš 'základ' 3
  9

  Nepište celou funkci, ale doplňte následující implementaci:

  sumFromStartingPoint :: Int -> [Int] -> Int
  sumFromStartingPoint base [] = base
  sumFromStartingPoint base (x:xs) = ...
  
 • myFold :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b, která se chová jako foldr.

  Prochází postupně seznam [a] a udržuje si mezivýsledek b, přičemž tento mezivýsledek vždy zkombinuje s dalším a z procházeného seznamu. Až projde celé [a], vrátí poslední mezivýsledek. Inspirujte se svou funkcí sumFromStartingPointmyFold je vlastně její zobecněná verze, která nepočítá pouze s + a s Int, ale funguje s jakoukoli kombinující funkcí a -> b -> b.

  -- jako sumFromStartingPoint 0
  -- (1:2:3:[]) -> (1+2+3+0) -> 6
  > myFold (\x meziV -> x + meziV) 0 [1, 2, 3]
  6
  -- jako sumFromStartingPoint 8
  -- (1:2:3:[]) -> (1+2+3+8) -> 14
  > myFold (\x meziV -> x + meziV) 8 [1, 2, 3]
  14
  -- Zde, u mínus, je už důležité závorkování
  -- My se chováme jako foldR, takže závorkujeme zprava
  -- (1:2:3:[]) -> (1-(2-(3-0)))
  -- foldL by udělal (1:2:3:[]) -> (((1-0)-2)-3)
  > myFold (\x meziV -> x - meziV) 0 [1, 2, 3]
  2
 • myFold1 :: (b -> b -> b) -> [b] -> b, která se chová jako myFold, ale 'základ', tj. první mezivýsledek, který byl předtím daný jako b, nebere zvenku jako argument, ale používá poslední prvek seznamu.

  Srovnání:

  -- myFold ... 0: (1:2:3:[]) -> (1+(2+(3+0))) -> 6
  -- myFold1   : (1:2:3:[]) -> (1+(2+3))   -> 6
  
  -- myFold ... 0: (1:2:3:[]) -> (1-(2-(3-0))) -> 2
  -- myFold1   : (1:2:3:[]) -> (1-(2-3)))  -> 2

Napište nyní nové verze následujících funkcí (např s přidanou ') pomocí myFold nebo myFold1:

 • mySum
 • myConcat
 • sumFromStartingPoint
 • myGroup