Booleany a funkce, které volají samy sebe

Odpřednášena v pondělí 21. 9.

Byl zde zadán #U4

Zápis o booleanech doplním později (stejně jsou jednoduché).

Funkce, které volají samy sebe

Chceme napsat funkci repeat-string(str :: String, num :: Number) -> String, která daný string num-krát zopakuje. Například

>>> repeat-string("a", 4)
"aaaa"

Jak na to? Pojďme nejprve napsat funkci, která zopakuje daný string dvakrát. K tomu využijeme operátor +, kterým jdou sčítat nejen čísla, ale také stringy:

>>> "Já jsem" + " " + "Evžen"
"Já jsem Evžen"

Naše funkce bude vypadat následovně:

fun repeat-string-twice(str :: String) -> String:
 str + str
where:
 repeat-string-twice("a") is "aa"
 repeat-string-twice("Hello") is "HelloHello"
end

Toto bylo jednoduché. Co třeba funkce, která ho zopakuje třikrát? To zvládneme obdobně snadno

fun repeat-string-thrice(str :: String) -> String:
 str + str + str
where:
 repeat-string-thrice("a") is "aaa"
 repeat-string-thrice("Hello") is "HelloHelloHello"
end

Všimněme si, že tuto naši poslední funkci můžeme napsat i za použití funkce repeat-string-twice. Klidně si sami ověřte v Pyretu, že to funguje!

fun repeat-string-thrice(str :: String) -> String:
 # str + str jsme nahradili voláním repeat-string-twice
 # ta totiž to "str + str" udělá za nás
 repeat-string-twice(str) + str
 # ^ původně str + str ^
where:
 repeat-string-thrice("a") is "aaa"
 repeat-string-thrice("Hello") is "HelloHelloHello"
end

A samozřejmě, tělo naší funkce můžeme zapsat dvěma způsoby.

# Buďto
repeat-string-twice(str) + str

# Nebo za použití proměnné
str2 = repeat-string-twice(str)
str2 + str
# str2 je v tomto případě výsledek repeat-string-twice(str)
# je tedy roven str + str

Už se pomalu blížíme našem kýženému repeat-string, ale ještě než se na něj vrhneme, zamyslete se, jak by asi vypadala funkce repeat-string-four-times. Zvládli byste ji napsat pomocí repeat-string-thrice? (řešení si zkontrolujte na konci textu)

Obecný repeat-string v1

Zezačátku se nabízí ručně kontrolovat, kolikrát že bychom ten string měli zopakovat, a podle toho to ručně vrátit výsledek:

fun repeat-string-v1(str :: String, num :: Number) -> String:
 if num == 1:
  str
 else if num == 2:
  str + str
 else if num == 3:
  str + str + str
 else if ...:
  ...
 end
end

Tato funkce má jednu drobnou nevýhodu — pokud bychom chtěli ručně zkontrolovat všechny hodnoty num, měla by ta funkce nekonečno řádků.

Obecný repeat-string v2

Všimněme si, že k napsání "repeat-thrice" výše jsme použili "repeat-twice", a k napsání "opakuj čtyřikrát" zase "opakuj třikrát". Dává to rozum, vždyť abychom něco opakovali třikrát, musíme to zopakovat nejprve dvakrát a pak ještě jednou navrch. Jinými slovy

"HelloHelloHello" = "HelloHello" + "Hello"

"HelloHelloHelloHello" = "HelloHelloHello" + "Hello"

Toto samozřejmě nekončí u čtyřky — když chceme nějakých string n-krát zopakovat, je to to samé jako bychom jej zopakovali (n-mínus-jedna)-krát a pak navrch ještě jednou. Tento poznatek uplatníme v druhém pokusu o funkci repeat-string:

fun repeat-string-v2(str :: String, num :: Number) -> String:
 # Zopakovat string n-krát je to samé jako...

 # ...zopakovat jej (n-mínus-jedna)-krát
 str-n-minus-one = repeat-string-v2(str, n - 1)

 # ...a pak navrch ještě jednou (toto je náš výsledek)
 str-n-minus-one + str
end

Zkuste si tuto funkci definovat u sebe v Pyretu a pak jí zavolat s nějakým vstupem, například repeat-string-v2("a", 3). Vyjde vám "aaa"? Co se stane?

Spoiler: Funkce nikdy nedoběhne. Když si zahrajeme na počítač a zkusíme si funkci spustit ručně, uvidíme, proč to tak je.

# Voláme
repeat-string("a", 3)

# A ta v průběhu zavolá
repeat-string-v2("a", 2)
# ...aby to mohla uložit do str-n-minus-one

# A ta v průběhu zavolá
repeat-string-v2("a", 1)
# ...aby to mohla uložit do svojí str-n-minus-one

# A ta v průběhu zavolá
repeat-string-v2("a", -1)
# ...aby to mohla uložit do svojí str-n-minus-one

# A ta v průběhu zavolá
repeat-string-v2("a", -2)
# ...aby to mohla uložit do svojí str-n-minus-one

# A ta v průběhu zavolá
repeat-string-v2("a", -3)
# ...aby to mohla uložit do svojí str-n-minus-one

# ...atd, nikdy se nezastavíme, vždy jen zmenšíme num o jedničku
# a zavoláme se znovu

Pořád je to ale lepší než v1; komu se chce psát nekonečno řádků? Zkusme tedy tuto verzi jen trochu upravit tak, abychom odstranili tento poslední problém.

Obecný repeat-string v3

Je zřejmé, že se nemůžeme volat donekonečna s čím dál menšími num, tj. že se u nějakého num musíme zastavit. Když má naše funkce zopakovat daný string num-krát, u jakého num je vhodné se zastavit? Můžeme pro začátek zvolit nějaký náhodný, pro který se bude dobře ručně psát výsedek, například num == 2:

fun repeat-string-v3(str :: String, num :: Number) -> String:
 if num == 2:
  # Máme zopakovat string dvakrát
  str + str
  # ručně jsme napsali výsledek
 else:
  # Zopakovat string n-krát je to samé jako...

  # ...zopakovat jej (n-mínus-jedna)-krát
  str-n-minus-one = repeat-string-v3(str, n - 1)

  # ...a pak navrch ještě jednou (toto je náš výsledek)
  str-n-minus-one + str
end

Ověřte si, že tato funkce funguje, například voláním repeat-string-v3("a", 4). Zkuste se ale také zamyslet nad tím, pro jaké vstupy funkce fungovat nebude.

Spoiler: repeat-string-v3("a", 1) se nám zacyklí, jako kdybychom žádnou zarážku neměli. Proč? 1 je menší než 2, takže nám pod naší zarážkou "proklouzne":

# Voláme
repeat-string-v2("a", 1)
# ...aby to mohla uložit do svojí str-n-minus-one

# A ta v průběhu zavolá
repeat-string-v2("a", -1)
# ...aby to mohla uložit do svojí str-n-minus-one

# A ta v průběhu zavolá
repeat-string-v2("a", -2)
# ...aby to mohla uložit do svojí str-n-minus-one

# A ta v průběhu zavolá
repeat-string-v2("a", -3)
# ...aby to mohla uložit do svojí str-n-minus-one

# ...atd, nikdy se nezastavíme, vždy jen zmenšíme num o jedničku
# na num == 2 nikdy nenarazíme

Teď můžeme udělat dvě věci. Buďto se na jedničku vykašlat a říct, že to pro ní prostě fungovat nebude, nebo nějak upravit naší zarážku tak, aby fungovala i pro num == 1. Já hlasuji pro druhý způsob.

Obecný repeat-string v4

Naštěstí není třeba dělat žádné velké úpravy, prostě ručně ošetříme i případ num == 1:

fun repeat-string-v4(str :: String, num :: Number) -> String:
 if num == 1:
  # Zopakovat string jednou je to samé jako...

  # ...s ním prostě nic neudělat
  str
 else if num == 2:
  # Máme zopakovat string dvakrát
  str + str
 else:
  # Zopakovat string n-krát je to samé jako...

  # ...zopakovat jej (n-mínus-jedna)-krát
  str-n-minus-one = repeat-string-v4(str, n - 1)

  # ...a pak navrch ještě jednou (toto je náš výsledek)
  str-n-minus-one + str
end

Pro záporná čísla naše funkce sice pořád nefunguje, ale na ty se už vyklašlat můžeme — pokud se někdo snaží opakovat string "mínus třikrát", je to provokatér a zaslouží si, aby mu spadl prohlížeč. Jsme už prakticky hotovi; ověřte, že repeat-string-v4 funguje pro všechny rozumné vstupy. Naší repeat-string-v4 už jen trochu zjednodušíme.

Obecný repeat-string v5

Všimněme si, že případ num == 2 se vyřeší sám v rámci else, protože zopakovat něco dvakrát je to samé jako zopakovat to jednou (a to už umíme) a pak to přidat jednou navrch. Naše finální funkce je tedy

fun repeat-string-v5(str :: String, num :: Number) -> String:
 if num == 1:
  # Zopakovat string jednou je to samé jako...

  # ...s ním prostě nic neudělat
  str
 else:
  # Zopakovat string n-krát je to samé jako...

  # ...zopakovat jej (n-mínus-jedna)-krát
  str-n-minus-one = repeat-string-v5(str, n - 1)

  # ...a pak navrch ještě jednou (toto je náš výsledek)
  str-n-minus-one + str
end

První případu (num == 1) se říká base case a je to tzv. speciální případ — vyčleňujeme za všech možných hodnot num speciálně jedničku a něco pak děláme. Naproti tomu blok kódu za else je tzv obecný případ (general case) — tento blok provedeme obecně pro všechny ostatní hodnoty num.

Shrnutí

 1. Pokusili jsme se ručně ošetřit všechny hodnoty num (v1). To nefungovalo, protože bychom jich museli ručně popsat nekonečně mnoho.

 2. Všimli jsme si, že "zopakovat string n-krát" je to samé jako "zopakovat string n-mínus-jedna-krát a pak ještě jednou". Přepsali jsme naší funkci s použitím tohoto poznatku, ale vznikl nám nekonečný cyklus (v2).

 3. Přidali jsme zarážku num == 2, pro všechna čísla vyšší nebo rovna dvěma tedy naše funkce začala fungovat. K nekonečnýmu cyklu nedošlo proto, že jakmile jsme došli k zarážce, přestali jsme sami sebe volat (tj. přestali jsme se honit za vlastním ocasem).

 4. Protože nám u v3 nefungoval vstup num == 1, rozšířili jsme naši zarážku o další speciální případ (v4).

 5. Konečně, zjednodušili jsme naši funkci tak, že jsme ponechali pouze jeden speciální případ a zbytek výpočtu nechali na tom obecném (v5).

Už vám dává smysl, jak v5 funguje? Super, gratuluji!

Jak psát podobné funkce

Ve všech podobných funkcích je vždy důležité:

 1. Identifikovat obecnou část (to jsme udělali ve v2)
 2. Najít správnou zarážku, abychom se měli, kdy zastavit (to jsme udělali ve v3)

Já osobně to dělám tak, že začnu od zarážky (zpravidla něco "jednoduchého a malého", jako 0 nebo 1) a pak se zeptám sám sebe:

 1. Jaká bude hodnota v zarážce?
 2. Co se stane, když bude vstup o jedno větší než zarážka?
 3. Jak bych v tomto výpočtu (tj v tom o jedna větším než zarážka) mohl použít výpočet se zarážkou?
 4. A jak bych toto mohl zobecnit pro všechny vstupy, které jsou větší než zarážka?

V případě repeat-string(str, num) bych začal s prázdnou skořápkou funkce, do které bych postupně doplňoval kód:

fun repeat-string(str :: String, num :: Number) -> String:
 ...
end
 1. Jaká bude zarážka a hodnota v ní? Zkusil bych num == 1 nebo num == 0. Doplním tento speciální případ do své funkce a pokračuji:
fun repeat-string(str :: String, num :: Number) -> String:
 if num == 1:
  # Pokud vám není jasné, proč zde je str
  # Mrkněte na předchozí kapitoly
  str
 else:
  ...
end
 1. Co se stane, když bude vstup o jedno větší než zarážka? Opět doplním jako speciální případ.
fun repeat-string(str :: String, num :: Number) -> String:
 if num == 1:
  str
 if num == 2:
  str + str
 else:
  ...
end
 1. Jak bych v tomto výpočtu (tj v tom o jedna větším než zarážka) mohl použít výpočet se zarážkou? Nyní už nepřidávám žádné další případy a jen upravuji hodnotu u num == 2:
fun repeat-string(str :: String, num :: Number) -> String:
 if num == 1:
  str
 if num == 2:
  # str jsem nahradil repeat-string(str, 1)
  # protože chci použít hodnotu repeat-string v zarážce
  repeat-string(str, 1) + str
 else:
  ...
end
 1. A jak bych toto mohl zobecnit pro všechny vstupy, které jsou větší než zarážka? Teď se jen snažím zobecnit to, co mám v num == 2 tak, aby se to dalo použít pro všechny num > 1. To, co mám teď je vlastně ""
# num == 2
zopakovat něco dvakrát = zopakovat něco jednou a pak to ještě jednou přidat navrch

# num obecně
zopakovat něco n-krát = ???

Po drobné úvaze doplním:

# num == 2
zopakovat něco dvakrát = zopakovat něco jednou a pak to ještě jednou přidat navrch
#                    ^ (2 - 1)-krát

# num obecně
zopakovat něco n-krát = zopakovat něco n-mínus-jedna-krát a pak to ještě jednou přidat navrch

A mám to! Svůj konkrétní případ pro num == 2 zobecním následovně:

fun repeat-string(str :: String, num :: Number) -> String:
 if num == 1:
  str
 if num == 2:
  # str jsem nahradil repeat-string(str, 1)
  # protože chci použít hodnotu repeat-string v zarážce
  repeat-string(str, 1) + str
 else:
  # zobecněná verze z num == 2
  repeat-string(str, num - 1) + str
end

Nakonec můžu odstranit speciální nezarážkový případ, protože je obsažen v té zobecněné verzi v else:

fun repeat-string(str :: String, num :: Number) -> String:
 if num == 1:
  str
 else:
  # funguje i pto num == 2, takže to nemusím řešit ručně
  repeat-string(str, num - 1) + str
end

Řešení miniúkolů z teoretické části

Záladní verze je jednoduchá, prostě

fun repeat-string-four-times(str :: String) -> String:
 str + str + str + str
where:
 repeat-string-four-times("a") is "aaaa"
 repeat-string-four-times("Hello") is "HelloHelloHelloHello"
end

Můžeme si ale ušetřit práci a zapsat jí i takto, s použitím repeat-string-thrice.

fun repeat-string-thrice(str :: String) -> String:
 # str + str + str jsme nahradili voláním repeat-string-thrice
 # ta totiž to "str + str + str" udělá za nás
 three-times-str = repeat-string-thrice(str)
 three-times-str + str
where:
 repeat-string-four-times("a") is "aaaa"
 repeat-string-four-times("Hello") is "HelloHelloHelloHello"
end