Příprava programovacího prostředí pro Purescript

Zadáno v úterý 9. 2.

K odevzdání v úterý 16. 2.

Nevím, kdy přesně s Purescriptem začneme pracovat, je ale dobré být připraven. Následujte pokyny v jednotlivých sekcích, postupujte seshora; nejprve si ale celou danou sekci přečtěte.

Windows Terminal

Stáhněte z Windows Store jejich Windows Terminal. Terminál (někdy také "command line") je něco jako Pyretovský REPL — píšete do toho příkazy a ono to něco dělá. Na rozdíl od Pyretu můžete ale v terminálu instalovat příkazy od ostatních lidí; příkazy typu "spusť purescript" a "zkompiluj mi tenhle program". Otravnější alternativou k windows terminálu je příkazová řádka cmd.exe, která je na všech vašich počítačích by default.

NVM + NPM

Node package manager (npm) je package manager pro javascript, tj. nástroj, pomocí kterého můžete stahovat javascriptové balíky a knihovny od ostatních programátorů — jeden z těchto balíků je i Purescript. npm je nejlepší instalovat pomocí nvm, to jest node version manageru. Pokud máte Windows, doporučuji následovat tento návod, který vás navede k instalaci nvm-windows.

Pomocí nvm-windows nainstalujte poslední stabilní verzi npm — kdybyste nevěděli, která to je, dejte vědět.

Otestujte, že máte funkční npm, tím, že v terminálu bez potíží spustíte nvm list a npm --version.

Purescript + spago

Podle tohoto návodu nainstalujte Purescript a jeho package manager spago. V tomto doumentu udělejte vše až po sekci "Working in PSCI", včetně. Tím ověříte, že všechny propriety fungují.

Pozn.: Věci jako

mkdir my-project
cd my-project
spago init

jsou příkazy, které máte spustit v terminálu.

Halogen

Stáhněte purescriptový balík halogen pomocí

spago install halogen

S halogenem budeme během roku často pracovat. Myslete na to, že spago stahuje balíky do vašeho současného projektu, a který projekt je ten "současný" pozná podle toho, v jaké složce se zrovna v terminálu nacházíte, když spago voláte. Pokud jste v nesprávné složce, do správné se můžete přesunout pomoí příkazu cd, jako jste to viděli v minulém kroku.

VS Code

Nainstalujte si Visual Studio Code. VS Code je tzv. IDE, integrované vývojové prostředí, tj. vylepšený textový editor, který umí syntax highlighting (obarvování kódu), má v sobě zabudovaný terminál, a umí ve vašem kódu například skočit na definici dané proměnné, ukázat dokumentaci dané funkce atp. VS Code má oproti běžnému Visual Studiu tu výhodu, že je menší a rychlejší a že do něj existují pluginy prakticky pro všechny existující jazyky.

Ve VS Code nainstalujte rozšíření PureScript IDE. Může se hodit tento cheatsheet, který obsahuje běžně používané klávesové zkratky.

Otevřete ve VS Code složku s projektem, do kterého jste nainstalovali halogen. Otevřete integrovaný VS Code terminál a spusťte spago run. Pokud je vše ok, do terminálu se vypíše nějaké emoji (u mě to bylo "🍝"). Otevřete (stále ve VS Code) soubor Main.purs, např. pomocí vyhledávání soborů Ctrl+P, a upravte jej tak, aby se při následném spago run vypsalo "Hello World!".

GitHub

GitHub je něco jako Google Drive pro kód — můžete zde uploadovat své projekty, koukat se na cizí a také na nich s ostatními vývojáři spolupracovat. Založte si zatím pouze účet, nic víc dělat nemusíte. GitHubu se budeme podrobně věnovat na jedné z přednášek.