Psaní vlastních funkcí

Odpřednášena v úterý 15. 9.

Byl zde zadán #U3

Přednáška byla vedena podle páté kapitoly knihy PAPL.

Shrnutí pojmů

Následující pojmy by bylo fajn si zapamatovat. Pokud vám nějaký z nich není jasný, nezoufejte — mrkněte na text níže, zeptejte se kamaráda, nebo mi napište. Všechny je navíc budeme opakovat v následujících hodinách, abyste si pro ně vybudovali intuici.

 • funkce
 • vstupy (jinými slovy též parametry) a výstupy funkce
 • typ funkce (učený typovým kontraktem)
 • co jsou to knihovny
 • volání funkce, vracení výsledku
 • rozdíl mezi parametry a argumenty
 • dokumentace a rozdíl mezi dokumentací a komentářem
 • testy (modelové vstupy pro funkci i s výstupy)

A z minula mimo jiné:

 • expression, statement a rozdíl mezi nimi

Funkce

Minulou hodinu jsme se věnovali proměnným; když jsme si všimli, že nějaký kus kódu je příliš dlouhý, nebo že ho stále píšeme dokola, nahradili jsme jej námi definovanou proměnnou. Například

include image

# Vlajka Japonska
overlay(
 circle(35, "solid", "red"),
 rectangle(200, 100, "solid", "white"))

# (Víceméně) Vlajka Bangladéše
overlay(
 circle(35, "solid", "red"),
 rectangle(200, 100, "solid", "dark green"))

## Pomocí proměnných
rising-sun = circle(35, "solid", "red")

# ... a pak Japonsko
overlay(rising-sun, rectangle(200, 100, "solid", "white"))

# ... a Bangladéš
overlay(rising-sun, rectangle(200, 100, "solid", "dark green"))

Všimněme si ale, že i teď opakujeme velké množství kódu:

overlay(rising-sun, rectangle(200, 100, "solid", "white"))
overlay(rising-sun, rectangle(200, 100, "solid", "dark green"))

Oba řádky se liší pouze v barvě pozadí. Proměnnou zde použít nemůžeme, právě kvůli této odlišnosti — místo toho si napíšeme vlastní funkci, která nám umožní tvořit vlajky s červeným kruhem uprostřed a s různými barvami pozadí.

Postup psaní funkce

 1. Všimneme si, že už po několikáté píšeme hoooodně podobný kód. Z příkaldu výše:
overlay(rising-sun, rectangle(200, 100, "solid", "white"))
overlay(rising-sun, rectangle(200, 100, "solid", "dark green"))
 1. Zaznamenáme, které věci se opakují, a které se naopak mění.
#                     změna vvvvvvv
overlay(rising-sun, rectangle(200, 100, "solid", "white"))
overlay(rising-sun, rectangle(200, 100, "solid", "dark green"))
#                     změna ^^^^^^^^^^^^
 1. Vymyslíme, jak bychom ty proměnlivé kousky pojmenovali a přepíšeme původní příklad za použití tohoto nového jména
overlay(
 rising-sun,
 rectangle(200, 100, "solid", background-color))
 1. Nějak naši funkci pojmenujeme — nejlépe tak, aby ze jména bylo co nejjasnější, co naše funkce dělá. Zde například red-circle-flag. Pravidla pro pojmenovávání funkcí jsou stejná jako pro pojmenovávání proměnných; používá se angličtina a slova se oddělují pomlčkami.

 2. Vytvoříme kostru naší funkce. Obecný tvar definice funkce je

fun <JMÉNO FUNKCE>(<PARAMETRY ODDĚLENÉ ČÁRKAMI>):
 <TĚLO FUNKCE>
end

Což v tomto konkrétním případě bude vypadat

fun red-circle-flag(background-color):
 # Nesmíme zapomenout přidat zde i definici rising-sun
 # Protože ji dále v těle funkce používáme
 rising-sun = circle(35, "solid", "red")
 overlay(
  rising-sun,
  rectangle(200, 100, "solid", background-color))
end

Tímto vlastně vytvoříme proměnnou s názvem red-circle-flag, ve které je uložena funkce.

 1. Do definice funkce doplníme typy.
fun red-circle-flag(background-color :: String) -> Image:
 rising-sun = circle(35, "solid", "red")
 overlay(
  rising-sun,
  rectangle(200, 100, "solid", background-color))
end

Části red-circle-flag(background-color :: String) -> Image se říká (typový) kontrakt, protože vyjadřuje podmínky, které musíme dodržet, abychom funkci mohli používat.

A je to! Naše funkce je hotová. Pokud toto napíšeme do definitions window (tj levá část editoru Pyretu) a soubor spustíme, v pravé části můžeme naši red-circle-flag používat.

Používání funkcí

Používat funkce už vlastně umíme — rectangle, circle a overlay jsou totiž také pouze obyčejné funkce, pouze je za nás napsal někdo jiný. Ten někdo jiný (tvůrci Pyretu) poté tyto funkce uložil do knihovny image, kterou jsme pomocí include image "zkopírovali" k sobě.

Například, pokud tvoříme obdélník pomocí

rectangle(200, 100, "solid", "red")

Říkáme, že voláme funkci rectangle a dáváme jí čtyři argumenty — v tomto případě konkrétně čísla 200 a 100 a stringy "solid" a "red". Funkce rectangle poté vrací výsledek, což je konkrétně obrázek obdélníku.

Kdybychom znovu chtěli vytvořit vlajku Japonska, mohli bychom k tomu použít naši novou funkci následovně:

red-circle-flag("white")

Když Pyret narazí na tento řádek, podívá nejprve, zda proměnná se jménem red-circle-flag existuje a zda je to funkce, a pokud ano, podívá se na tělo funkce...

fun red-circle-flag(background-color :: String) -> Image:
 rising-sun = circle(35, "solid", "red")
 overlay(
  rising-sun,
  rectangle(200, 100, "solid", background-color))
end

...a dosadí argument "white" za parametr background-color:

rising-sun = circle(35, "solid", "red")
overlay(
 rising-sun,
 rectangle(200, 100, "solid", "white")) # zde došlo ke změně

Parametr vs argument

Podívejme se znovu na definici naší funkce

#          vvvvvvvvvvvvvvvv  parametr
fun red-circle-flag(background-color :: String) -> Image:
 rising-sun = circle(35, "solid", "red")
 overlay(
  rising-sun,
  rectangle(200, 100, "solid", background-color))
end

Parametr background-color se v ní chová jako proměnná, za kterou se dosazuje ve chvíli, kdy funkci někdo zavolá. Když funkci voláme, konkrétním hodnotám, které dosazujeme za jednotlivé parametry říkáme argumenty.

#        vvvvvvv  argument
red-circle-flag("white")

Dokumentace

Co daná funkce dělá často nepůjde odvodit jen z jejího typu a jména. Nejlepší je proto připojit k ní i nějaký slovní popis toho, co má dělat.

Můžeme to udělat formou běžných # komentářů, ale ty uvidíme pouze my — to může být problém například ve chvíli, kdy budeme chtít vytvořit svou vlastní knihovnu, kterou by měli používat jiní programátoři.

Pokud budeme chtít vygenerovat hezkou dokumentaci, která bude přístupná ke čtení i někomu jinému, než jen nám, nabízí se použít takzvaný docstring:

#          vvvvvvvvvvvvvvvv  parametr
fun red-circle-flag(background-color :: String) -> Image:
 # Docstring = documentation string
 # V Pyretu doslova "doc" a za ním string
 doc: "Returns a flag with custom background and a red circle in the middle"

 # Zbytek funkce
 ...
end

Kdybychom se chtěli více rozepisovat, můžeme místo běžného stringu použít string víceřádkový:

fun red-circle-flag(background-color :: String) -> Image:
 doc: ```Returns a flag with custom background and a red circle in the middle.
  The color of the background is specified by the parameter [background-color].```

 # Zbytek funkce
 ...
end

Testy

Pamatujete ještě naše úvodní příklady, které jsme nakonec zobecnili pomocí funkce?

# Vlajka Japonska
overlay(
 circle(35, "solid", "red"),
 rectangle(200, 100, "solid", "white"))

Chceme, aby naše funkce dávala pro argument "white" přesně tento výsledek. Tuto skutečnost můžeme speciálním způsobem zapsat a Pyret poté při každém spuštění zkontroluje, zda je to vskutku pravda.

fun red-circle-flag(background-color :: String) -> Image:
 # Tělo funkce
 ...
where:
 # Místo na testy
 red-circle-flag("white") is
  overlay(
   circle(35, "solid", "red"),
   rectangle(200, 100, "solid", "white"))
end

Tomuto se říká test (reálně je to nějaká podmínka, kterou ta funkce musí splnit, jinak se zahlásí chyba) a slouží pro kontrolu toho, zda je naše funkce napsaná správně.

Když například budeme do naší funkce přidávat něco nového, nebo ji přepisovat, aby byla kratší, testy nám zaručí, že jsme si v průběhu nic nerozbili. Konkrétně, pokud jsme něco rozbili, a pokud máme hodně různých vstupů pokrytých pomocí testů, je velká šance, že nějaký z testů přestane fungovat a zahlásí se chyba.