Cesta, krok 2

Zadáno v neděli 16. 5.

K odevzdání ve čtvrtek 13. 5.

Tyto úlohy jsou pouze pro poutníky na cestě. Co dělá jaká funkce můžete rychle najít v knize, nebo na Hoogle.

Od teď pište typy ke všem funkcím, v tomto kroce i ve všech budoucích.

Vysvětlete vlastními slovy (klidně až naživo v úterý):

 1. Jaký je rozdíl mezi Int a Integer?
 2. Jaký je rozdíl mezi Float a Double?
 3. Co je to typová třída?
 4. Proč potřebujeme mít v jazyce typy?
 5. Jaký je rozdíl mezi seznamem a tuplem?

Praktické úlohy; nepoužívejte if-then-else, pokud budete mít nutkání jej použít, sáhněte k pattern matchingu, case-of nebo guardům (to jsou ty věci s |).

 1. Dopište typy ke všem funkcím z minulého týdne. Od nynějška už ke všem funkcím typy pište.
 2. Napište funkci myProduct, která vrátí součin všech čísel v seznamu. Použijte pattern-matching a rekurzi, nepoužívejte list comprehension. Můžete se inspirovat implementací funkce sum v kapitole 4.
> myProduct [1, 2, 3, 4]
24
> myProduct [0, 1, 2, 3, 4]
0
 1. Napište funkci myProduct', která dělá to samé jako myProduct, ale ignoruje nuly. Opět použíjte pattern matching.
> myProduct' [1, 2, 3, 4]
24
> myProduct' [0, 1, 2, 3, 4]
24
 1. Napište funkci sortInto, která vezme setřízený seznam věcí, které jdou porovnávat, a jeden další prvek, a vrátí index, na který by se měl daný prvek dát, aby seznam zůstal opět setříděný.

Možná budete potřebovat napsat si pomocnou funkci; pokud ano, napište ji v rámci hlavní funkce pomocí let-in nebo where.

> 2 `sortInto` [1, 3, 4]
1
> 10 `sortInto` [0, 1, 2, 3, 4]
5
> 'o' `sortInto` "lmqz"
2
 1. Napište funkci fib, která vypočítá n-té fibonacciho číslo. První dvě Fibonacciho čísla jsou 1 a 1, každé další se rovná součtu dvou předchozích. Začátek řady je tedy 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

K napsání použijte case-of.

 1. Napište funkci signum, která dostane číslo a vrátí -1, 0, nebo 1 podle jeho znaménka. Použijte guardy (|).

Možná se bude hodit funkce fromIntegral (ale negerantuji to).

> signum 10.0
1
> signum 0
0
> signum -191.7
-1