Programování II

Datum následující přednášky prozatím nebylo stanoveno

Žádné úkoly nejsou zadány

Informace o předmětu

Podmínkou splnění předmětu v prvním pololetí je aktivita v hodině a úspěšné složení pololetní písemné a ústní zkoušky. Rozvěž je vyžadováno, aby žáci alespoň jednou prezentovali řešení nějakého z domácích úkolů, které jinak budou čistě dobrovolné. teorie.

Během druhého pololetí budou žáci pracovat na vlastním projektu. Svou práci na tomto projektu budou žáci minimálně jednou za pololetí prezentovat. Žáci budou rovněž na konci roku ústně zkoušeni z probrané teorie.

Prezentace budou hodnoceny známkou s váhou 5 a se stejnou váhou bude hodnoceno i závěrečné ústní zkoušení. Práce na projektu a písemné zkoušení bude hodnoceno s váhou 10. Žáci mohou navíc dostávat známky za práci v hodině.

Podoba zkoušky

Zkouška v prvním pololetí se skládá z písemné a ústní části. Na začátku písemné části je zadána jedna úloha, na jejíž naprogramování studenti mají 90 minut. Ústní část se skládá z diskuze o studentově řešení písemné části a z několika otázek na teorii probranou v hodinách.

Pracovní plány

Během práce na projektu si budou žáci rozvrhovat, jaké funkce daný týden implementují. Seznam těchto plánů se objeví zde, aby žáci i vyučující mohli průběžně kontrolovat, jak se jim daří plány plnit.

#U6 ze dne 14. 5. k odevzdání do 18. 5.

Cesta k maturitě

Když zvládnete tyto úlohy, zvládnete i ty maturitní

#U5 ze dne 7. 5. k odevzdání do 7. 5.

Zkoušková úloha: Sudoku

Věděli jste, že tato hra původně vznikla v USA, a do Japonska se dostala až poté?

#U3 ze dne 9. 10. k odevzdání do 15. 10.

Caesarova šifra

Smyčky, seznamy a aritmetika v praxi

#U4 ze dne 9. 10. k odevzdání do 15. 10.

Monstrum v bludišti

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

#U2 ze dne 18. 9. k odevzdání do 20. 9.

Pravdivostní tabulka

Zápis programovacího úkolu z hodiny

#U1 ze dne 4. 9. k odevzdání do 10. 9.

Setup pyenvu na domácím počítači

Seznam kroků nutných k instalaci kontrolované verze Pythonu

Zápisky z přednášek

Zde se budou objevovat oficiální zápisky z přednášek. V závěrečném ústním zkoušení budou vyžadovány pouze znalosti, které jsou zaznamenány v těchto zápiscích (a jejich praktické využití).

#P0 ze dne 4. 9.

Bonus: Opakování Pythonu

Seznam zdrojů určených k zopakování základů Pythonu pro ty, kteří už z minulého roku leccos pozapomněli

#P1 ze dne 4. 9.

Pyenv a REPL

Úvod do pokročilejších programovacích nátrojů (pyenv, package manager, REPL)