Zkoušková úloha: Sudoku

Zadáno v pátek 7. 5.

K odevzdání v pátek 7. 5.

Zkouška je rozdělená na několik částí, které zhruba odpovídají známkám, které za ni dostanete.

 • části na sebe navazují, dělejte je tedy popořadě
 • můžete používat dokumentaci
 • VSTUP NAČÍTEJTE Z TEXTOVÉHO SOUBORU, ten si můžete pojmenovat, jak uznáte za vhodné
 • řešení odevzdávejte jako .py soubor
 • dodržujte formát vstupu a výstupu

Informace u vstupu

V souboru je zadána částečně vyplněná tabulka sudoku. Tabulka má následující strukturu:

 • 9 řádků
 • na každém řádku je 9 čísel 1–9 nebo značek _, oddělených mezerami
 • _ značí nevyplněnou buňku

Úroveň 1

Najděte číslo, které můžete doplnit na jedno z prázdných _ míst, tak, abyste dodrželi následující dvě pravidla Sudoku:

 1. Na jednom řádku musí být všechna čísla různá
 2. V jednom sloupci musí být všechna čísla různá

ALE POZOR — ne na ledajaké takové místo, ale na místo, kde je pouze jedna možnost, jaké číslo tam podle pravidel výše doplnit. Ve výstupu napište Inserted <NUM> at position <X>, <Y>, the new table is <NEW TABLE>.

Pokud tam žádné takové místo nebude, místo nové tabulky vypište do konzole "Sorry, there's no obvious next step".

Například pro vstup

1 2 3 _ 5 6 7 8 9
_ _ _ 3 _ _ 4 6 _
_ _ 7 2 _ _ _ _ _
_ _ _ 1 _ _ _ _ _
_ _ _ 9 _ _ _ _ _
_ 1 _ 8 _ _ _ 4 2
_ _ _ 7 _ _ 5 _ _
_ _ _ 6 _ _ _ 3 _
_ _ _ 5 _ _ _ _ _

By výstup byl

Inserted 4 at position (4, 1), the new table is

1 2 3 4 5 6 7 8 9
_ _ _ 3 _ _ 4 6 _
_ _ 7 2 _ _ _ _ _
_ _ _ 1 _ _ _ _ _
_ _ _ 9 _ _ _ _ _
_ 1 _ 8 _ _ _ 4 2
_ _ _ 7 _ _ 5 _ _
_ _ _ 6 _ _ _ 3 _
_ _ _ 5 _ _ _ _ _

Pokud míst vhodných na doplnění bude více, vyberte to, které má nejnižší souřadnici Y, popř. při rovnosti nejnižší souřadnici X. Bod 1,1 je levý horní roh tabulky.

Úroveň 2

Stejné zadání, jako úroveň jedna, ale berte v úvahu i poslední pravidlo Sudoku:

 1. V buňce 3x3 musí být všechna čísla různá

Například pro vstup

1 2 3 _ _ _ _ _ _
4 5 6 _ _ _ _ _ _
7 8 _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

který by v úrovni jedna nefungoval, získáte výstup

Inserted 9 at position (3, 3), the new table is

1 2 3 _ _ _ _ _ _
4 5 6 _ _ _ _ _ _
7 8 9 _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Úroveň 3

Rozšiřte svůj kód tak, aby umožnil uživateli ptát se na to, jaká čísla může napsat na nějakou konkrétní pozici v tabulce.

 1. Uživatel spustí program
 2. Program načte tabuku ze souboru
 3. Program se zeptá uživatele na dvojici souřadnic, které ho zajímají
 4. Uživatel určí souřadnici
 5. Program vypíše všechna čísla, která je možno za současného stavu na dané místo v tabulce napsat

Například tedy pro tabuku

1 2 3 _ _ _ _ _ _
4 5 6 _ _ _ _ _ _
7 8 _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

A uživatelský vstup

4, 1

Vypíše program

The following numbers

4, 5, 6, 7, 8, 9

are valid at position

1 2 3 X _ _ _ _ _
4 5 6 _ _ _ _ _ _
7 8 _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Povšimněte si X, které značí pozici v tabulce, na kterou se uživatel zeptal.

Úroveň 4 (jen kdybyste se někdo nudili)

Napište program, který bude umět lehká sudoku vyřešit. Neřešte efektivitu.